Ο Σύλλογος

Λίγα λόγια για το σύλλογό μας

Το 1999 μία ομάδα ευαισθητοποιημένων ανθρώπων δημιουργεί την τότε εθελοντική Πυρασφάλεια Αγίου Στεφάνου. Το 2009 η ομάδα αυτή συστήνεται σε Σύλλογο με επωνυμία Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αγίου Στεφάνου έκτοτε εντάσσεται στο μητρώο εθελοντών οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Π. με αριθμό μητρώου 17/2009 αλλά και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Σύλλογος μας αριθμεί ογδόντα (80) μάχιμους εθελοντές πλήρως εξοπλισμένους και εκπαιδευμένους οι οποίοι εκπαιδεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το Πυροσβεστικό Σώμα το Ε.Κ.Α.Β. και άλλους φορείς.

Οι Εθελοντές μας επανδρώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου επτά (7) πυροσβεστικά οχήματα και δύνανται να επιχειρήσουμε σε δασικές πυρκαγιές παροχές βοήθειας σε συμβάντα που έχουν προκληθεί από καιρικά φαινόμενα και άλλα συμβάντα η περιοχή ευθύνης μας είναι ο καλλικρατικός Δήμος Διονύσου και οι όμοροι Δήμοι Κηφισίας, Ωρωπού, Μαραθωνα και Αχαρνών όπως και όπου αλλού μας ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι σήμερα έχουμε επέμβει, βάση του βιβλίου συμβάντων μας,  σε πάνω από 4.000 περιστατικά.

Η έδρα και το επιχειρησιακό κέντρο μας βρίσκεται επί της Λεωφόρο Λίμνης Μαραθώνος στο πρώην Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Αγίου Στεφάνου.

Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου το κλιμάκιο μας επανδρώνεται σε 24ωρη επιφυλακή και τίθεται σε αυξημένη επιφυλακή όταν ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός.

Η ομάδα μας είναι εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη να επιχειρεί σε:

  • Δασικές πυρκαγιές
  • Αστικές Πυρκαγιές
  • Τροχαία ατυχήματα
  • Διασώσεις
  • Πλημμύρες
  • Κοπές

Η δράση μας εως τώρα:

0
Πυρκαγιές εν υπαίθρω
0
Αστικές πυρκαγιές
0
Παροχές βοηθείας
0
Συνολικά συμβάντα